Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat

Chodyna Elżbieta* (zawody.olsztyn@gmail.com)

Olsztyn

2016-03-04 - 2016-03-06

25m
Newsy o zawodach

2016-03-08 20:59

Olsztyn 2016: Orlicz blisko rekordu Polski, dobre wyniki Trambowicz