Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej Dzieci 11-12 lat w Strefa Wrocławska

Nadobny Antoni* (zawody@nadobny.net)

Wrocław

2016-11-29 - 2016-11-30

25m