Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

Wielomecz POL-CZE-HUN-SVK dz. 14-15, chł.15-16

nieznany (nieznany@nieznany.pl)

Budapeszt

2016-05-07 - 2016-05-08

50m
Newsy o zawodach

2016-05-08 20:17

Wielomecz Budapeszt: DRUGIE MIEJSCE POLSKIEJ DRUŻYNY

2016-05-08 00:32

Wielomecz Budapeszt: DWA REKORDY KRAJU W DRUGIM BLOKU!

2016-05-08 00:29

Wielomecz Budapeszt: REKORD POLSKI GORAJA!