Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - 14 lat

Bujak Piotr (ppbujak@wp.pl)

Lublin

2017-03-03 - 2017-03-05

25m

Informacja dla uczestników

Organizatorzy Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 14 lat przypominają, że uprawnionymi do startu w zawodach są tylko zawodnicy posiadający status AKTYWNY w Systemie Ewidencji Licencji PZP. Weryfikacji uprawnień dokona Organizator i podczas odprawy technicznej w dniu 2 marca (czwartek) o godzinie 20.00 w sali konferencyjnej hotelu  Huzar,  ul. Spadochroniarzy 9 , 20-043 Lublin opublikuje listę zawodników zgłoszonych i niespełniających tego wymogu.

Video - Dzień III - Finały

Video - Dzień III - Eliminacje

 Video - Dzień II - Finały

 Video - Dzień II - Eliminacje

Video - Dzień I - Finały

Video - Dzień I - Eliminacje

Galeria zdjęć: Michał Harasim

Galeria zdjęć I: Paweł Stulgis

Galeria zdjęć II: Paweł Stulgis

Galeria zdjęć III: Paweł Stulgis

Newsy o zawodach

2017-03-05 22:01

MP 14-latków: Ozłocona Knop!

2017-03-04 22:28

MP 14-latków: Trzy medale Uryniuka

2017-03-04 20:49

MP 14-latków: Najwyższa liga 14-latek!

2017-03-03 22:07

MP 14-latków: Knop razy trzy

2017-03-02 18:36

MP 14-latków: Pięć rzeczy, na które warto zwrócić uwagę