Punktacja drużynowa po I rundzie Drużynowych Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 12, 13 lat

Brus Robert (robertbrus@poczta.onet.pl)

2015-05-11

0

W punktacji drużynowej 13-latków uwzględniono kluby spełniające warunki regulaminu imprezy i są dopuszczone do udziału w II rundzie. 
Klasyfikację opracował Robert Brus