Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej. Puchar Sprintu WOZP

Świderski Krzysztof (kpstilon@hotmail.com)

Poznań

2016-12-04

25m

Bardzo prosimy trenerów, zawodników startujących na dystansie 400 i 800 metrów stylem dowolnym o uaktualnianie (skreślanie nieobecnych zawodników) list do soboty 3 grudnia do godzin wieczornych. Ponadto informujemy, że ze względu na dużą ilość startujących, może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia kilu serii wyścigów na 400 m stylem dowolnym, podobnie jak na 800, po dwie osoby na torze. Jednocześnie pragniemy poinformować, że rozgrzewka dla zawodników, którzy startować będą tylko w Pucharze Sprintu WOZP, odbywać się będzie w godzinach 11.15 - 12.00, na pięciu torach basenu sportowego nr 1 na Termach. Start Pucharu Sprintu przewidujemy na godz 12.00.
Biuro zawodów mieścić się będzie w holu administracji na piętrze Term Maltańskich.