Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar KS Warta Poznań

Świderski Krzysztof (kpstilon@hotmail.com)

Poznań

2017-01-21

25m

Uwaga. Zmiana w punkcie 7. komunikatu organizacyjnego zawodów (dotyczy dodatkowych startów).
W związku z dużą ilością zgłoszeń organizator informuje, że zawody zostaną przeprowadzone na 10 torach