Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

IV Zawody o Puchar Rosomaka

Wiśniowicz Wojciech (wisniowicz@gmail.com)

Siemianowice Śląskie

2017-09-30

25m

Dziękujemy bardzo za ogromne zainteresowanie zawodami o Puchar Rosomaka 2017.
Jednocześnie informujemy że limit miejsc na tegoroczne zawody został już osiągnięty. Nadsyłane zgłoszenia od dzisiaj tj. 20.09.2017 będą umieszczane na liście rezerwowej.