Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej 11-12 latków w ramach V Zawodów Pływackich pod patronatem Starosty Sokólskiego

Gosk Rafał* (rgosk@bosir.bialystok.pl)

Sokółka

2014-11-22

25m