Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

X Ogólnopolski Integracyjny Miting Pływacki im. Maćka Maika

Widzik Łukasz (kontakt@delfincieszyn.pl)

Tychy

2017-10-20 - 2017-10-22

LIVE
25m
Ostatnie wyniki

4 x 50m dowolny - mężczyzn

Serie na czas

4 x 50m dowolny - kobiet

Serie na czas

50m grzbietowy - mężczyzn

Serie na czas