Laur Lubelskiego Koziołka - runda IV

Bujak Piotr (ppbujak@wp.pl)

Lublin

2020-09-12

25m

Organizator zwraca się z prośbą o wypełnienie przez trenerów i rodziców/opiekunów prawnych załączników z komunikatu specjalnego - procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19 i posiadanie ich podczas zawodów