Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

Zimowe Otwarte Mistrzstwa Polski w pływaniu w kategorii Masters

Chodyna Elżbieta' (zawody.olsztyn@interia.pl)

Olsztyn

2016-10-21 - 2016-10-23

25m
Newsy o zawodach

2016-10-26 14:29

ZMP MASTERS OLSZTYN: Aquasfera w barwach szwedzko-rosyjskich

2016-10-21 05:45

Kierunek - Masters Olsztyn!