Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

XXVIII Memoriał Marka Petrusewicza

Januś Krzysztof (zawody@juvenia.pl)

Wrocław

2017-11-17 - 2017-11-18

25m

UWAGA!
W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami organizator dopuszcza do startu w 28 Memoriale Marka Petrusewicza zawodników urodzonych w roku 2004 posiadających aktualne minima startowe określone w komunikacie zawodów (potwierdzone w swimrankingu).