Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

VI Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe

nieznany (nieznany@nieznany.pl)

Korea Południowa

2015-10-07 - 2015-10-10

50m
Newsy o zawodach

2015-10-10 13:57

VI Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe: Dowgiert i Klich na medal

2015-10-09 12:22

VI Światowe Wojskowe Igrzyka Sportowe: Polewka znów na szczycie!

2015-10-08 23:58

VI Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe: Wszyscy Polacy na podium!

2015-10-07 19:43

VI Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe: Złoto Polewki!

2015-10-06 15:54

Polscy żołnierze ruszają do walki!