Wyrokiem z 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych stwierdził, że Iwona Bohosiewicz poprzez używanie w obrocie handlowym oznaczeń zawierających słowo „omegatiming” naruszyła prawo do wspólnotowego znaku towarowego OMEGA, zarejestrowanego w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante pod numerem 7320229 oraz dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do Omega SA (Omega AG Omega Ltd) z siedzibą w Bienne (Szwajcaria) oraz Swiss Timing Ltd z siedzibą w Corgemont (Szwajcaria). Sąd zakazał Iwonie Bohosiewicz posługiwania się oznaczeniami zawierającymi słowo „omegatiming”.

Mistrzostwa województwa Łódzkiego po patronatem Burmistrza Rawy Mazowieckiej

Mikołajczyk Rafał (zawody@gmail.com)

Rawa Mazowiecka

2017-02-04 - 2017-02-05

25m

UWAGA! Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeń.
Zawodnicy startujący w ww zawodach muszą posiadać opłacone (ważne) licencje.