Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora CSW w Kozach

Szulc Wojciech (W.Szulcik@interia.pl)

Kozy

2018-04-28

25m

Komunikat organizatora.
1.Każdy zawodnik przystępujący do zawodów oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach pływackich oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które wykluczały by go z udziału w zawodach.
Każdy zawodnik występujący w zawodach pływackich startuje na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zdarzenia losowego,uszczerbku na zdrowiu lub innych okoliczności.
2.UWAGA!!! - Amatorzy startujący w 2 bloku zawodów są zwolnieni z opłaty startowej.