Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12,13 lat I runda

Grabiec Sławomir (zawody@wmozp.pl)

Warszawa

2018-03-21 - 2018-03-22

25m

WAŻNY KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO!

Zarząd Polskiego Związku Pływackiego uchyla obowiązek uczestnictwa w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wszechstronności Stylowej i Wytrzymałości w roku 2017 jako wymóg dopuszczenia do zawodów Międzywojewódzkiech Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12, 13 lat w roku 2018.

Polski Związek Pływacki informuje, że wyniki z Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12, 13 lat będą wprowadzone do Rankingu Europejskiego przez System Ewidencji i Licencji (SEL) weryfikujący status zawodnika.
Zawodnicy NIE posiadający statusu AKTYWNY zostaną automatycznie z wyników usunięci i nie będą klasyfikowani z punktacji ogólnopolskiej.
Przypominamy, że zawodnik otrzymuje status AKTYWNY wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

- posiada potwierdzone zamieszczonym w SEL skanem ważne badania     lekarskie;
- posiada potwierdzone zamieszczonym w SEL skanem oświadczenie     dotyczące przetwarzania danych osobowych;
- ma wykupioną licencję zawodnika na rok 2018;
- klub który reprezentuje ma opłaconą do OZP i PZP licencję na rok 2018.

W terminie 10 dni po zakończeniu zawodów Organizator Wykonawczy zobowiązany jest do przesłania protokołu z zawodów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Imprez  Centralnych do Zespołu Komisji Pływania na adres Robert Brus, ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków oraz wyników w pliku Lenex (.lxf) i mdb. na adres robertbrus@poczta.onet.pl (w celu utworzenia rankingu ogólnopolskiego wraz z punktacjami)