Polska

VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania - dzień I

Szymon Gagatek 2017-09-21 23:24

Już pierwszego dnia VIII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Trenerów Pływania sala wykładowa Akademii Górniczo-Hutniczej zapełniła się po brzegi, a zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych prezentacji z zakresu psychologii, fizjoterapii sportowej, walki z dopingiem oraz techniki pływania.

Jako pierwsza głos zabrała dzisiaj Joanna Budzis, która przedstawiła rolę relacji trenera z zawodnikiem. Olimpijka z Pekinu, specjalistka w zakresie psychologii sportu, przekonywała, że jednym z głównych czynników efektywnego treningu, pozytywnego rozwoju zawodnika oraz udanego startu na zawodach jest wzajemna współpraca, zaufanie i wsparcie, a także przyjazny stosunek trenera z zawodnikiem, który stymuluje i motywuje do działania. Zaprezentowała też czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na osiągnięcie sukcesu przez zawodnika. Zaraz po niej aspekty poczucia własnej skuteczności przybliżył uczestnikom forum Krzysztof Kałużny. Wytłumaczył on czym różnią się osoby o wysokim i niskim poziomie poczucia własnej skuteczności oraz jaki wpływ na nie mają posiadane przez zawodnika cechy charakteru takie jak optymizm/pesymizm czy perfekcjonizm, a także jaka jest rola trenera w budowaniu poczucia własnej skuteczności u sportowca.

Po przerwie obiadowej wiedzę dotyczącą stylu dowolnego zaprezentował Paweł Wołkow i był to jego debiut w roli prelegenta podczas tego seminarium. Trener klubu G-8 Bielany Warszawa zwracał uwagę na elementy likwidacji oporów podczas pływania takie jak poprawne ułożenie ciała w wodzie, odpowiednie nabieranie powietrza oraz rotacja podczas wykonywania ruchów, a także właściwe wytwarzanie siły napędowej nóg i ramion poprzez prawidłową koordynację oraz poprawne budowanie chwytu wody i odepchnięcia.

Jak ważna jest rola walki z dopingiem, podkreśla wielu, a wśród nich Dariusz Błachnio z nowo utworzonej Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Konieczność rozpowszechniania zasady „czystej gry” w sporcie nadal wymaga opracowywania nowych, silnie trafiających do świadomości odbiorców materiałów edukacyjnych dla sportowców, rodziców i trenerów. Ale ważne jest także podkreślenie jak skomplikowaną materią jest zjawisko dopingu oraz jak trudna jest droga do jego eliminacji. Światowe i krajowe organy do spraw zwalczania dopingu w sporcie podejmują wiele działań by efektywnie z nim walczyć poprzez m.in. wprowadzanie Kodeksów Antydopingowych WADA, uskutecznianie niezależnych obserwacji podczas największych imprez międzynarodowych, formułowanie inteligentnych programów antydopingowych przez ekspertów z różnych dziedzin, tworzących tzw. oddziały specjalne, podejmowanie działania w celu utworzenia instytucji niezależnej wobec federacji światowych, przeprowadzającej testy kontrolne, a także mądre udzielanie zgody na stosowanie substancji zabronionych w ramach wyłączeń terapeutycznych, wprowadzanie nowych technik śledztw służących wykrywaniu źródeł i kanałów dystrybucji środków dopingujących przez informatorów i specjalne telefony zaufania, czy przyznawanie grantów naukowych za prace badawcze nad psychologicznymi i socjologicznymi aspektami stosowania dopingu i jego wpływu na zdrowie.

Już w zeszłym roku podczas konferencji podkreślano ogromne znaczenie pływania pod wodą, a wręcz zyskało ono miano piątego stylu pływackiego. Jak ważna jest rola poprawnego brania powietrza w pływaniu zaznaczał zagraniczny ekspert Mike Maric, a dziś przewagę oddychania z użyciem mięśnia przepony nad tradycyjnym sposobem „piersiowym” akcentował Wojciech Kurzydło. Wyjaśnił, które mięśnie odpowiadają za oddychanie oraz jak prawidłowo je trenować.

Na koniec dzisiejszego dnia obrad fizjologiczne aspekty treningu pływackiego na podstawie doświadczeń z SMS Lublin przedstawił trener Jacek Kasperek, nawiązując do tematyki poruszanej przed rokiem przez Jana Olbrechta i skupiającej się na treningu pojemności i mocy tlenowej i beztlenowej, a Piotr Albiński omówił program szkolenia dziewcząt w wieku młodzika i juniorskim - etapy i fazy treningu zależne od wieku młodych pływaczek.

GALERIA ZDJĘĆ: AKNET PRess