Polska

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA TRENERÓW PŁYWANIA - DZIEŃ IV

Joanna Kwatera 2015-09-28 01:11

Czwarty – ostatni już dzień VI Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Trenerów Pływania  obfitował w bardzo ciekawe i różnorodne tematy, a wśród nich znalazły się również takie dyscypliny jak skoki do wody oraz pływanie synchroniczne.

Jako pierwszy głos zabrał dziś trener MKS Juvenii Wrocław – Grzegorz Widanka. Przedstawił on na własnym przykładzie i doświadczeniach zdobytych we wrocławskim klubie rolę trenera-wychowawcy w procesie szkolenia pływackiego dzieci w wieku 10-13lat. Omówił zasady naboru dzieci do klasy sportowej oraz jej regulamin, pokrótce również programy szkoleniowe młodych pływaków, a także podkreślił wagę przynależności klubowej oraz szeroko rozwiniętej integracji w klubie pływackim wszystkich jego członków – zarówno pomiędzy rówieśnikami, jak i starszymi i bardziej utytułowanymi zawodnikami, którzy stanowią wzór dla młodych adeptów pływania. Po nim krótki pogląd na temat szkolenia zawodników w tej grupie wiekowej wygłosił jeszcze Andrzej Szarzyński.

Następnie wyniki badań na temat zmiany parametrów biochemicznych skoczków do wody po zastosowaniu treningu funkcjonalnego przedstawił dr Bartłomiej Krynicki.  Zaraz po nim w świat pływania synchronicznego wprowadziła uczestników konferencji dr Małgorzata Habiera. Przedstawiła ona krótką historię tego sportu, omówiła podstawowe przepisy oraz techniki tej dyscypliny, a także przedstawiła etapy systemu szkolenia w pływaniu synchronicznym od wieku młodzika do wieku juniora starszego. Ze względu na to fakt, że dyscyplina ta jest również elementem pokazów artystycznych, a więc oprócz umiejętności pływackich zawodników kształci się również z zakresu gimnastyki, akrobatyki oraz baletu, a także tego, że jednym z kryteriów oceny w pływaniu synchronicznym jest wrażenie artystyczne, próbowano odpowiedzieć na pytanie czy dyscyplinę tę powinno się zakwalifikować do dziedziny sztuki czy już do sportu, zważając na to, że najlepsi zawodnicy spędzają na treningu w wodzie i na lądzie średnio 8 godzin dziennie.

Później kolejny - trzeci już wykład na tej konferencji wygłosił gość specjalny konferencji, który tak jak i w dniu wczorajszym zgromadził podczas swojego wystąpienia pełną salę. Profesor Olbrecht tym razem skupił się na omówieniu nowych trendów w treningu pływackim, a mianowicie co, jak, kiedy i ile trenować, aby uzyskać najwyższą efektywność treningową. Na przykładach empirycznych pokazywał strukturę mezocykli, a także podkreślał, że samo zastosowanie nauki i badań w treningu nie wystarczy, gdyż wciąż należy szukać nowych rozwiązań treningowych w celu dostosowania go do maksymalizacji wyniku sportowego.

Swój projekt „Pokażcie nas w Rio” przedstawił dziś na konferencji Marcin Ryszka. Ma on na celu promowanie sportu niepełnosprawnych (w tym przypadku pływania) w naszym kraju. Marcin wraz ze stowarzyszeniem „Nie widzę przeszkód” walczy o to, aby rywalizacja na igrzyskach w Rio de Janeiro sportowców niepełnosprawnych, których wielki wysiłek treningowy, a także doskonałe wyniki sportowe są często niezauważane w mediach, była również transmitowana w telewizji.

Następnie kilka zmian dotyczących przepisów pływania omówił przewodniczący Kolegium Sędziów PZP Waldemar Kilian. Dotyczyły one: przedwczesnego startu zawodnika, podpory do startu oraz zakończenia wyścigu w stylu grzbietowym, kopnięcia delfinowego oraz dotknięcia ściany dłońmi w stylu klasycznym, stylu dowolnego w konkurencji stylu zmiennego, sztafet mieszanych, rozstawienia serii eliminacyjnych, repasaży oraz rekordów świata juniorów.

Przedstawione też zostały zasady działania elektronicznego systemu ewidencjonowania licencji pływaków oraz ochrony danych osobowych, które omówili Jan Kuczko i Piotr Glen.
Na koniec szef wyszkolenia Polskiego związku Pływackiego – Jan Wiederek przedstawił projekt kalendarza imprez na kolejny sezon oraz omówił zasady zdobywania minimum olimpijskiego do Rio de Janeiro przez zawodników trenujących w kraju oraz zagranicą.

Kolejna – szósta już konferencja szkoleniowa trenerów pływania dobiegła końca. Poruszona została na niej bardzo różnorodna tematyka dotycząca zarówno fizjologii, psychologii jak i biomechaniki, a także treningu funkcjonalnego. W tym roku skupiano się szczególnie na tych wszystkich elementach treningu pływackiego dzieci w przedziale wiekowym 9-13 lat. Prezentacje były prowadzone na sali wykładowej, ale także na pływalni. Wprowadzone do konferencji zostały również inne dyscypliny wodne jak skoki do wody czy pływanie synchroniczne. Omówione zostały programy szkoleniowe i osiągnięte wyniki na najważniejszych imprezach seniorskich i juniorskich, a także system i stan realizacji ogólnopolskiego programu nauczania pływania „Umiem pływać”. Tematyka dotyczyła również dopingu w sporcie, roli fizjoterapeuty i lekarza w szkoleniu pływackim, zaprezentowane zostały też nowe technologie: dotyczące zastosowania ruchomego dna w obiektach pływackich oraz systemu pomagającego w wyznaczaniu tempa pływania zawodnika na konkretnym dystansie podczas treningu.

Szczególne podziękowania należą się organizatorom – Polskiemu Związkowi Pływackiemu oraz Małopolskiemu Okręgowemu Związkowi Pływackiemu, a także firmie AKNET – i wszystkim sponsorom tej konferencji, za wielki wkład włożony w jej przygotowanie i przeprowadzenie. Dziękując również uczestnikom konferencji, których z roku na rok przybywa coraz więcej, już dziś zapraszamy na kolejną konferencję szkoleniową trenerów pływania, która odbędzie się za rok, a występ w niej już zapowiedział gość specjalny tegorocznej konferencji – Profesor Jan Olbrecht.
GALERIA ZDJĘĆ