Uwaga, nowości!

Iwona Bohosiewicz 2016-12-21 12:02

Dużo się mówi o roli psychologii w sporcie, jednak często nie wierzymy, że teoria może mieć zastosowanie w praktyce. Za nami bardzo intensywny rok olimpijski i wiele refleksji z nim związanymi. Coraz częściej mówi się o potrzebie edukacji zawodników, trenerów  i rodziców w zakresie psychologii, zupełnie tak jak robią to w Wielkiej Brytanii czy USA. Wiedza w tym zakresie jest w tych krajach o wiele bardziej dostępna, ale również przedstawiana jest w praktycznej formie.  Aby jednak miała zaowocować, umysł musi być otwarty…

Celem nowej zakładki jest budowanie świadomości środowiska pływackiego. Zarówno sam zawodnik, jak i otaczające go środowisko są bardzo złożonym systemem. Niezależnie czy mówimy o roli trenera, zawodnika, czy rodzica, nasze codzienne zachowania i nawyki, które budujemy od lat, wpływają na efektywność współpracy.  Drobne zmiany w komunikacji mogą pomóc budować pozytywne relacje trenera z zawodnikiem oraz wzmacniać spójność drużyny. Relacja trenera z zawodnikiem jest jednym z kluczowych elementów w budowaniu sukcesu sportowego. Wzajemne zaufanie pomaga wymieniać informacje i refleksje na temat efektów codziennej pracy. Współpraca ta nie opiera się jednak tylko na przekazywaniu informacji dotyczących przygotowania fizycznego. To trener ma największy wpływ na motywację i pewność siebie zawodnika. Podstawowe umiejętności psychologiczne takie jak motywacja, formułowanie celów,  pozytywne nastawienie,  zaangażowanie i praca w grupie są niezbędne w codziennym treningu. Informacja o realizacji zadań i progresie wpływa na postawę zawodnika. Jednak jak często zawodnik ma dostęp do indywidualnie sformułowanego feedbacku? Tylko jasno sprecyzowane ocena pomaga odnieść się do realizacji indywidualnych celów. Informacja zwrotna jest niezbędna w nauce nowych rzeczy i doskonaleniu umiejętności.

Pytanie, czy tylko zawodnik ma się rozwijać? Czy tylko zawodnik powinien mieć jasno sformułowane cele i świadomość słabych stron? Czy w tej relacji trener nie powinien również rozwijać swoich umiejętności, pogłębiać wiedzy i udoskonalać techniki pracy? Teoria jest niezmienna także w przypadku trenera: nauka i udoskonalenie zachodzi tylko w momencie uzyskania informacji i oceny wykonywania zadań.  Należy więc nawiązać do komunikacji pomiędzy trenerem i zawodnikiem. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy zawodnicy mają możliwość oceny pracy trenera względem własnych potrzeb? Uściślając, czy zawodnik może przekazać trenerowi swoje oczekiwania i refleksie na temat współpracy i jej efektów?  Sukces sportowy jest efektem pozytywnej współpracy, jednak jak ją oceniać? Badania naukowe wskazują, że efektywna i pozytywna współpraca trenera z zawodnikiem jest możliwa tylko dzięki określeniu wspólnych celów i  zrozumieniu wzajemnych  potrzeb. Jest to szczególnie ważne gdy mamy na uwadze efektywną pracę z kobietami. Aby do tego doszło niezbędne jest wzajemne zaufanie i otwarta komunikacja. Jak znaleźć na to czas? Potrzebne są chęci.

W związku ze zbliżającym się końcem roku, zachęcam Was do refleksji na temat  własnych mocnych i słabych stron oraz potrzeb. Niezależnie od roli , odpowiedzcie sobie na pytanie co jest dla Was ważne i czego Wam zabrakło we współpracy z trenerem, zawodnikiem lub grupą.

A już w Nowym Roku 2017 zachęcamy do śledzenia nowych felietonów o tematyce psychologii  w sporcie na megatiming.pl.

PS. Pamiętajcie o pułapce postanowień noworocznych- nie zbyt dużo i nie zbyt szybko. Najważniejsze to odpowiedź na pytanie jak zamierzacie realizować dane cele.

Pozdrawiam,
Joanna Budzis